488.Sayfa-42.Şûrâ:52-53

52. İşte bu şekilde sana da emrimizden bir ruhu/özü vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat, onu kullarımızdan dilediğimize onunla yol gösterelim diye bir nur/aydınlatıcı kıldık. Şüphesiz sen, dosdoğru bir yola yöneliyorsun. 53. Göklerde ve yerde olan her şeyin sahibi olan Allah’ın yoluna… İyi bilin ki Allah’a döner bütün işler!