495.Sayfa-44.Duhan:01-18

44. DÛHAN SÛRESİ

(Mekke Döneminin ortalarında indirilen bu süre ismini 10. ayette geçen “duhan” (duman) kelimesinden almıştır. 59 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Hâ mîm.

2. Apaçık kitaba andolsun ki..

3. Biz onu, mübarek bir gecede indirdik. Biz, uyaranlarız.

4. O gece, her hikmetli iş ayrılır.

5. Tarafımızdan bir emir ile biz elçi göndeririz.

6. Rabbinden bir rahmet olarak.. Şüphesiz O, işiten bilen O’dur.

7. Göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten bilenler iseniz.

8. O’ndan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, sizden önceki atalarınızda Rabbidir.

9. Fakat, onlar şüphe içinde oyalanırlar.

10. Göğün apaçık bir duman getireceği günü gözle!

11. İnsanları bürür. Bu, acı bir azaptır. 12. ‑Rabbimiz, azabı bizden kaldır, biz iman eden kimseleriz.

13. ‑Onlar nereden öğüt alacaklar? Kendilerine apaçık bir elçi gelmişti. 14. Sonra ondan yüz çevirmişler ve:

‑Öğretilmiş bir mecnun/deli demişlerdi.

15. ‑Biz, azabı biraz kaldırırız siz de tekrar dönerseniz.

16. Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette intikam alacağız.

17. Onlardan önce Firavun kavmini de imtihan etmiştik. Onlara şerefli bir elçi gelmişti.

18. Allah’ın kullarını bana bırakın, ben güvenilir bir peygamberim, demişti.