498.Sayfa-45.Casiye:01-13

45. CÂSİYE SÛRESİ

(Mekke’de indirilen Casiye sûresi ismini 28. ayetten almıştır. Casiye, diz çökmüş demektir. Nihai yargılanmayı bekleyen bütün insanların içinde bulundukları pasif durumu ifade eder. 37 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Hâ Mîm. 2. Kitabın indirilmesi güçlü ve hakim Allah’tandır.

3. Şüphesiz göklerde ve yerde inanacaklar için belgeler vardır.

4. Sizin yaratılışınızda da yeryüzünde yaydığı canlılarda da iyice bilen bir toplum için ayetler vardır.

5. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah’ın rızık olarak gökten indirdiği şeyde ki onunla, yeryüzü kuruduktan sonra, yeniden ona hayat veren rüzgarı estirmesinde de aklını kullanan bir toplum için ayetler/işaretler vardır.

6. İşte bunlar, sana hak olarak okuduğumuz, Allah’ın ayetleridir. Artık Allah’tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?!

7. Yazıklar olsun her yalancı günahkara!.. 8. Kendisine okunan Allah’ın ayetlerini duyar da, sonra büyüklenerek sanki onları hiç duymamış gibi ısrar eder. Acı azabı ona müjdele!.. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar, onlar için alçaltıcı bir azap var!

10. Arkasından cehennem! kazandıkları hiç bir şey, Allah’tan başka edindikleri hiç bir veli onlara fayda vermez. Onlar için büyük bir azap vardır.

11. Bu (kitap), bir kılavuzdur. Rablerinin ayetlerine nankörlük edenlere acı bir felaket vardır.

12. Emri gereğince, gemilerin, içinde yüzmesi ve lütfundan aramanız için denizi emrinize veren Allah’tır. Umulur ki şükredersiniz.

13. Göklerde bulunan şeyleri de, yerde bulunan şeylerin hepsini de sizin hizmetinize sunmuştur. İşte bunda da düşünen bir toplum için ayetler vardır.