501.Sayfa-45.Casiye:33-37

33. Yaptıklarının günahları onlara belli olmuş ve alay ettikleri şey onları kuşatıvermişti.

34. ‑Bugün, sizin bu gününüzü unuttuğunuz gibi biz de sizi unuturuz. Sığınağınız ateştir. Sizin hiç bir yardımcınız da yoktur, denilmiştir.

35. Bu azap, Allah’ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olması sebebiyledir. İşte bugün, onlar, oradan çıkarılmayacak ve özürleri de dinlenmeyecektir.

36. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve tüm evrenin Rabbi Allah’a mahsustur.

37. Göklerde ve yerde büyüklük O’nundur. Aziz ve hakim O’dur.